top of page

NASZE OPOWIEŚCI

Zimowe strategie

Mimo niewielkiej ilości śniegu zima wyraźnie daje znać o sobie. Olbrzymia grupa żurawi, która postanowiła pozostać, całkowicie zmienia swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i przewartościowuje swoje zwyczaje. Silne mrozy zmuszają je do tworzenia bardzo ścisłej i zwartej grupy. Oszczędność w ruchach, nastroszone pióra zatrzymują ciepło wokół ich ciała. Do tej pory codzienny głośny klangor gaśnie i ustępuje miejsca delikatnym dźwiękom i pomrukom. Cała ta przemyślana strategia świadczy o oszczędnym podejściu do wykorzystywania zasobów energetycznych. W tym okresie istotnym wyzwaniem staje się zapewnienie wystarczającej ilości pożywienia, szczególnie gdy dostępność pokarmu jest mocno ograniczona. Skute lodem połacie, przykryte śniegiem i zmrożone pola pozostają niedostępne dla głodnych i zziębniętych żurawi, co sprawia, iż bardzo długo pozostają w miejscu swojej bezpiecznej noclegowni.




Żuraw

Crane

Grus grus

Marcin Baranowski




12 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Od wielu lat

Sentymenty

Comments


bottom of page